Client

Klient är den del av SongService som gör att man kan visa sångerna via en projektor. För att det ska vara meningsfullt att använda SongService så behöver man installera klienten på minst en dator.

Windows

SongService Klient är ett program som installeras lokalt på den egna datorn. För närvarande finns det för Windows. Designen har hämtat inspiration från det avskalade formspråk som används i de nya versionerna av Windows. Samtidigt är det gjort på ett generellt sätt som fungerar även i vanlig desktop miljö. Det gör att man kan använda valfri dator bara den har Windows 7 eller senare.

Presentation

Kommandoläget är en renodlad vy där man enbart ser det man behöver vid visning av Presentationen.

Client Command View
Kommandoläget

När man behöver redigera presentationen, sångerna eller nå andra funktioner så plockar man enkelt fram tydliga menyer genom att röra muspekaren/fingret mot överkant/nederkant på skärmen.

Client Edit Menus
Redigeringsläget

Synkronisering

All information som ändras på websidan eller i klienten synkroniseras så fort klienten är ansluten till internet. Synkroniseringen är skräddrasydd för detta ändamål och är både snabb och problemfri.

Touch

Hela designen är optimerad för att kunna användas med touch-skärm. Tanken är att användaren intuitivt och lätt ska kunna klicka på stora tydliga objekt på skärmen. Speciellt vid presentation är det angeläget att man snabbt kan utföra de kommandon som behövs för att vara i takt med det som sker. Om man hellre vill använda muspekare eller snabbkommandon för att styra så går det lika bra.

Installation

Alla som har inloggning kan installera klientprogrammet. Det görs direkt från denna website via instruktioner som man hittar i menyn.