Websida

Via websiten SongService.Net så kan man hantera alla församlingens sånger online. Alla som tillhör sångteamet kan få sin egen inloggning och kan komma åt sånger och sångtillfällen när de vill.

Sånger

Sångerna är inskrivna enligt ett bestämt format som även används av andra program. Det gör att det är enkelt att skriva in men ändå ger tillräcklig information om sångens struktur. Förutom själva sångtexten kan man ange sidoinformation som gör det lättare att söka och kategorisera sångerna.

Song Edit View
Redigera Sång

Det är fritt fram att mata in hur många sånger man vill. Om man redan har sången i ett annat datorprogram så kan man enkelt klistra in den i SongService. Om man har tillgång till en databas med sånger i andra format så kan så kan de ofta laddas in via klientprogrammet.

Varje församling har en uppsättning med egna sånger.

Presentationer

De sånger som är inlagda kan sedan återanvändas hur många gånger som helst vid olika visningstillfällen som kallas Presentationer. I varje presentation kan man även lägga in andra typer av punkter så att man enkelt får överblick av hela agendan för den aktuella samlingen (gudstjänst, bönemöte, etc).

När man skapar en ny Presentation så anger man grundfakta och klickar i de programpunkter som man vill utgå från. I presentationsvyn kan man sedan enkelt söka upp sånger och ändra ordning på programpunkterna.

Create Presentation
Skapa Presentation
Edit Songs on Presentation
Lägga till sånger på Presentation